Yechim

Microsoft Dynamics 365

Mijozlarni, mahsulotlarni va jarayonlarni ulash uchun maʼlumotlar omboridan foydalanish orqali tashkilotingiz salohiyatini ishga soling. Biz mahsuldorlikni oshiradigan va raqamli transformatsiyani rag'batlantiradigan qat'iy narxlardagi CRM yechimlarini yaratish va qo'llab-quvvatlash uchun bilim va tajribani taqdim etamiz.

Microsoft Dynamics 365 imkon beradi:

Biz moslashtiramiz Har bir mijoz uchun Microsoft yechimlari

Biz yangi texnologiyalarni tizimingizga integratsiyalashda yordam beramiz

Hosildorlikni oshirish

Vazifani qayta bajarish va ilovalarni o'chirish uchun vaqtni behuda sarf qilyapsizmi? Kengaytirilgan jamoalar sizga ulangan ilovalar va tanish Office 365 vositalaridan foydalangan holda ishni yanada samarali bajarish imkonini beradi.

Mijozlarni jalb qilish

Axborot xavfsizligi va maxfiyligi haqida qayg'urasizmi? Sohaning yetakchi xavfsizlik xususiyatlari bulutda maʼlumotlaringizni xavfsiz saqlaydi va foydalanuvchilarga boshqarishni osonlashtiradi.

dinamika 365

Dynamics 365 Sotish

Mijozlarni tahlil qilish orqali sotishni oshiring

N

Ommaviy xaridorlarga alohida xizmat ko'rsatish.

N

AI yordamida savdo o'sishini tezlashtiring.

N

Sotuvchilaringizni xatti-harakatlar tahlili bilan o'rgating.

Dynamics 365 Marketing

Mijozlarga e'tibor qarating

N

Mijozlar bilan munosabatlarni o'rnatish.

N

Qidiruv va mahalliy reklama kampaniyalarini birlashtirib, raqamli trafik va konversiya stavkalaringizni oshiring.

N

Mijozlarning xatti-harakatlarini bashorat qilish.

Dynamics 365 Xizmat

Mijozlarga xizmat ko'rsatishga yangicha yondashing

N

Raqobatsiz mijozlar tajribasini taqdim eting va innovatsion o'zgarishlarni boshqaring.

N

Amalga oshiriladigan tahlillar yordamida muammolarni tezroq hal qiling.

N

Yangi daromad manbalarini oching va texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarini kamaytiring.

Qanday qurish kerak ish jarayoni

Konsultatsiya

Loyihani rejalashtirish

Loyihani amalga oshirish

Texnik yordam

Ответы на часто задаваемые вопросы по внедрению Dynamics 365

u

Не нашли что искали?

Какие приложения входят в Microsoft Dynamics 365?

Microsoft Dynamics 365 представляет собой облачную платформу для автоматизации бизнес-процессов, которая включает в себя ряд модулей:

 • Microsoft Dynamics 365 Finance – автоматизация финансовой деятельности компании.
 • Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management – управление цепочками поставок.
 • Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement – взаимодействие с клиентами.
 • Microsoft Dynamics 365 Field Service – управление работой выездных сотрудников.
 • Microsoft Dynamics 365 Commerce – управление продажами в электронной коммерции.
 • Microsoft Dynamics 365 Marketing – маркетинговые инструменты.
 • Microsoft Dynamics 365 Project Operations – управление проектами.
 • Microsoft Dynamics 365 Human Resources – управление персоналом.
Как внедрить Dynamics 365 в компанию?

Внедрение Microsoft Dynamics 365 может быть сложным процессом, и его успешность зависит от многих факторов, таких как размер и структура компании, ее потребности и цели, а также опыт и навыки команды внедрения.

Для подробной консультации, свяжитесь с нашими специалистами

Как осуществляется лицензирование Microsoft Dynamics 365 CRM, и как выбрать подходящий план для своей компании?

Лицензирование Microsoft Dynamics 365 CRM зависит от количества пользователей и функционала, который требуется для каждой конкретной компании. Существует несколько планов лицензирования, включая «Приложения», «Предприятие» и «Премиум».

План «Приложения» предназначен для малого бизнеса и включает базовые функции для управления контактами, взаимодействия с клиентами и отслеживания продаж.

План «Предприятие» предназначен для среднего и крупного бизнеса и включает дополнительные функции, такие как управление ресурсами, управление финансами и интеграция с другими бизнес-приложениями.

План «Премиум» включает все функции плана «Предприятие», а также дополнительные возможности для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов.

Чтобы выбрать подходящий план лицензирования для вашей компании, необходимо определить ее потребности, количество пользователей и бюджет. Также рекомендуется обратиться за консультацией к партнерам компании Microsoft, такому как Fanetech, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант лицензирования.

Какие организации в Казахстане уже используют Microsoft Dynamics 365, и какие результаты они достигли?

Microsoft Dynamics 365 используется во многих компаниях по всему миру для автоматизации бизнес-процессов, улучшения управления взаимоотношениями с клиентами и повышения эффективности работы.

Как внедрять ERP Microsoft Dynamics?

Внедрение ERP-системы Microsoft Dynamics может быть сложной и трудоемкой задачей, но она может значительно улучшить эффективность и управляемость вашего бизнеса. Вот несколько шагов, которые могут помочь вам внедрить ERP-систему Microsoft Dynamics:

 1. Определите свои бизнес-цели и требования.
 2. Выберите подходящий продукт Microsoft Dynamics. Существует несколько продуктов в линейке Microsoft Dynamics, которые могут удовлетворить различные потребности бизнеса. Некоторые популярные продукты включают Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV и Microsoft Dynamics CRM.
 3. Изучите документацию и руководства.
 4. Настройте систему под свои нужды.
 5. Обучите свой персонал. 
Как перенести тенант Dynamics 365 с настройками?

Для переноса тенанта Dynamics 365 с настройками необходимо выполнить следующие шаги:

 1. Получите доступ к порталу администрирования Microsoft Dynamics 365 (https://portal.dynamics.com/).
 2. Войдите в тенант, настройки которого вы хотите перенести.
 3. Перейдите в раздел “Администрирование” (Administration) и выберите “Настройка” (Settings).
 4. В разделе “Экспорт и импорт данных” (Data Export and Import) выберите “Экспорт настроек тенанта” (Export tenant settings).
 5. Выберите формат файла для экспорта (например, .zip) и нажмите кнопку “Начать экспорт” (Start Export).
 6. После завершения экспорта загрузите файл на компьютер.
 7. Откройте файл на компьютере и скопируйте содержимое папки “Settings” в новую тенант.
 8. Перейдите на портал администрирования нового тенанта и перейдите в раздел “Администрирование” (Administration).
 9. Выберите “Импорт и экспорт данных” (Data Import and Export), затем “Импорт настроек тенанта” (Import tenant settings).
Каковы требования к подготовке данных перед внедрением Dynamics 365, и как минимизировать потерю информации?

Перед внедрением Microsoft Dynamics 365 необходимо провести подготовку данных, чтобы обеспечить успешное внедрение и минимизировать потери информации. Вот некоторые шаги, которые следует предпринять:

 1. Убедитесь, что все данные, необходимые для работы системы, доступны и актуальны. Это включает информацию о клиентах, продуктах, заказах, счетах и т. д.
 2. Проверьте и исправьте любые ошибки или несоответствия в данных.
 3. При необходимости, создайте новые таблицы или поля для хранения данных, которые не были доступны ранее.
 4. По возможности, используйте стандартные форматы файлов и базы данных для хранения данных.
 5. Протестируйте процесс импорта и экспорта данных, чтобы убедиться, что он работает корректно и не вызывает потери информации.
 6. После внедрения системы периодически проверяйте и обновляйте данные, чтобы гарантировать их актуальность и точность.
Как осуществляется лицензирование Microsoft Dynamics 365 CRM, и как выбрать подходящий план для своей компании?

Для выбора подходящего плана лицензирования нужно определить потребности компании, число пользователей и бюджет. Рекомендуется обратиться за помощью к нашим специалистам в Fanetech для выбора оптимального варианта лицензирования.

Tezroq!

Kontakt ma'lumotlaringizni qoldiring

Va biz tez orada siz bilan bog'lanamiz.

uz_UZO‘zbekcha