Шешім

Microsoft Dynamics 365

Тұтынушыларды, өнімдерді және процестерді қосу үшін деректер қоймаларын пайдалану арқылы ұйымыңыздың әлеуетін ашыңыз. Біз өнімділікті арттыратын және цифрлық түрлендіруді ынталандыратын тіркелген бағалы CRM шешімдерін жасау және қолдау үшін білім мен тәжірибені береміз.

Microsoft Dynamics 365 мүмкіндік береді:

Біз реттейміз Әрбір клиент үшін Microsoft шешімдері

Біз сіздің жүйеңізге жаңа технологияларды енгізуге көмектесеміз

Өнімділікті арттыру

Тапсырманы қайта орындауға және қолданбаларды өшіруге уақыт жоғалтып жатырсыз ба? Жетілдірілген топтар қосылған қолданбалар мен таныс Office 365 құралдарын пайдаланып жұмысты тиімдірек орындауға мүмкіндік береді.

Клиенттерді тарту

Ақпараттық қауіпсіздік пен құпиялылық туралы алаңдайсыз ба? Саладағы жетекші қауіпсіздік мүмкіндіктері бұлтта деректеріңізді қауіпсіз сақтайды және пайдаланушылардың басқаруын жеңілдетеді.

динамика 365

Dynamics 365 Сатылымдар

Тұтынушыны талдау арқылы сатуды ұлғайту

Н

Жаппай сатып алушыларға жеке қызмет көрсетіңіз.

Н

AI көмегімен сатылымның өсуін тездетіңіз.

Н

Сатушыларыңызды мінез-құлық талдауларымен оқытыңыз.

Dynamics 365 Маркетинг

Тұтынушыларға назар аударыңыз

Н

Клиенттермен қарым-қатынас орнату.

Н

Іздеу және жергілікті жарнама науқандарын біріктіру арқылы цифрлық трафик пен конверсия жылдамдығын арттырыңыз.

Н

Тұтынушының мінез-құлқын болжау.

Dynamics 365 Қызмет

Тұтынушыларға қызмет көрсетуге жаңа көзқараспен қараңыз

Н

Клиенттердің теңдессіз тәжірибесін ұсыныңыз және инновациялық трансформацияны басқарыңыз.

Н

Әрекет етуші аналитика арқылы мәселелерді тезірек шешіңіз.

Н

Жаңа табыс көздерін ашыңыз және техникалық қызмет көрсету шығындарын азайтыңыз.

Қалай салу керек жұмыс процесі

Консультация

Жобаны жоспарлау

Жобаны жүзеге асыру

Техникалық көмек

Ответы на часто задаваемые вопросы по внедрению Dynamics 365

u

Не нашли что искали?

Какие приложения входят в Microsoft Dynamics 365?

Microsoft Dynamics 365 представляет собой облачную платформу для автоматизации бизнес-процессов, которая включает в себя ряд модулей:

 • Microsoft Dynamics 365 Finance – автоматизация финансовой деятельности компании.
 • Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management – управление цепочками поставок.
 • Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement – взаимодействие с клиентами.
 • Microsoft Dynamics 365 Field Service – управление работой выездных сотрудников.
 • Microsoft Dynamics 365 Commerce – управление продажами в электронной коммерции.
 • Microsoft Dynamics 365 Marketing – маркетинговые инструменты.
 • Microsoft Dynamics 365 Project Operations – управление проектами.
 • Microsoft Dynamics 365 Human Resources – управление персоналом.
Как внедрить Dynamics 365 в компанию?

Внедрение Microsoft Dynamics 365 может быть сложным процессом, и его успешность зависит от многих факторов, таких как размер и структура компании, ее потребности и цели, а также опыт и навыки команды внедрения.

Для подробной консультации, свяжитесь с нашими специалистами

Как осуществляется лицензирование Microsoft Dynamics 365 CRM, и как выбрать подходящий план для своей компании?

Лицензирование Microsoft Dynamics 365 CRM зависит от количества пользователей и функционала, который требуется для каждой конкретной компании. Существует несколько планов лицензирования, включая «Приложения», «Предприятие» и «Премиум».

План «Приложения» предназначен для малого бизнеса и включает базовые функции для управления контактами, взаимодействия с клиентами и отслеживания продаж.

План «Предприятие» предназначен для среднего и крупного бизнеса и включает дополнительные функции, такие как управление ресурсами, управление финансами и интеграция с другими бизнес-приложениями.

План «Премиум» включает все функции плана «Предприятие», а также дополнительные возможности для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов.

Чтобы выбрать подходящий план лицензирования для вашей компании, необходимо определить ее потребности, количество пользователей и бюджет. Также рекомендуется обратиться за консультацией к партнерам компании Microsoft, такому как Fanetech, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант лицензирования.

Какие организации в Казахстане уже используют Microsoft Dynamics 365, и какие результаты они достигли?

Microsoft Dynamics 365 используется во многих компаниях по всему миру для автоматизации бизнес-процессов, улучшения управления взаимоотношениями с клиентами и повышения эффективности работы.

Как внедрять ERP Microsoft Dynamics?

Внедрение ERP-системы Microsoft Dynamics может быть сложной и трудоемкой задачей, но она может значительно улучшить эффективность и управляемость вашего бизнеса. Вот несколько шагов, которые могут помочь вам внедрить ERP-систему Microsoft Dynamics:

 1. Определите свои бизнес-цели и требования.
 2. Выберите подходящий продукт Microsoft Dynamics. Существует несколько продуктов в линейке Microsoft Dynamics, которые могут удовлетворить различные потребности бизнеса. Некоторые популярные продукты включают Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV и Microsoft Dynamics CRM.
 3. Изучите документацию и руководства.
 4. Настройте систему под свои нужды.
 5. Обучите свой персонал. 
Как перенести тенант Dynamics 365 с настройками?

Для переноса тенанта Dynamics 365 с настройками необходимо выполнить следующие шаги:

 1. Получите доступ к порталу администрирования Microsoft Dynamics 365 (https://portal.dynamics.com/).
 2. Войдите в тенант, настройки которого вы хотите перенести.
 3. Перейдите в раздел “Администрирование” (Administration) и выберите “Настройка” (Settings).
 4. В разделе “Экспорт и импорт данных” (Data Export and Import) выберите “Экспорт настроек тенанта” (Export tenant settings).
 5. Выберите формат файла для экспорта (например, .zip) и нажмите кнопку “Начать экспорт” (Start Export).
 6. После завершения экспорта загрузите файл на компьютер.
 7. Откройте файл на компьютере и скопируйте содержимое папки “Settings” в новую тенант.
 8. Перейдите на портал администрирования нового тенанта и перейдите в раздел “Администрирование” (Administration).
 9. Выберите “Импорт и экспорт данных” (Data Import and Export), затем “Импорт настроек тенанта” (Import tenant settings).
Каковы требования к подготовке данных перед внедрением Dynamics 365, и как минимизировать потерю информации?

Перед внедрением Microsoft Dynamics 365 необходимо провести подготовку данных, чтобы обеспечить успешное внедрение и минимизировать потери информации. Вот некоторые шаги, которые следует предпринять:

 1. Убедитесь, что все данные, необходимые для работы системы, доступны и актуальны. Это включает информацию о клиентах, продуктах, заказах, счетах и т. д.
 2. Проверьте и исправьте любые ошибки или несоответствия в данных.
 3. При необходимости, создайте новые таблицы или поля для хранения данных, которые не были доступны ранее.
 4. По возможности, используйте стандартные форматы файлов и базы данных для хранения данных.
 5. Протестируйте процесс импорта и экспорта данных, чтобы убедиться, что он работает корректно и не вызывает потери информации.
 6. После внедрения системы периодически проверяйте и обновляйте данные, чтобы гарантировать их актуальность и точность.
Как осуществляется лицензирование Microsoft Dynamics 365 CRM, и как выбрать подходящий план для своей компании?

Для выбора подходящего плана лицензирования нужно определить потребности компании, число пользователей и бюджет. Рекомендуется обратиться за помощью к нашим специалистам в Fanetech для выбора оптимального варианта лицензирования.

Тезірек!

Байланыс мәліметтеріңізді қалдырыңыз

Ал біз сізге жақын арада хабарласамыз.

kkҚазақ тілі